Bereikbaarheid van de school is een belangrijk onderwerp voor ouders en school. Een goede bereikbaarheid houdt niet alleen in dat de school binnen een redelijke afstand ligt van de woonomgeving van de leerling, maar ook dat het reizen op een zo’n veilig mogelijke manier kan plaatsvinden. Het openbaar leerlingenvervoer streeft beide doelstellingen na.

Leerlingen kunnen altijd via het reguliere openbaar vervoer de school bereiken. Sinds enige jaren bestaat de mogelijkheid om ook deel te nemen aan speciaal openbaar leerlingenvervoer.

Het scholierenvervoer zal ook weer voor het schooljaar 2016/2017 worden ingezet voor alle middelbare scholen in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. In een aantal gevallen zal dit in combinatie met regulier openbaar vervoer gerealiseerd worden. De overstap is in dat geval naadloos. Overigens is het zo dat met een abonnement leerlingen ook gebruik kunnen maken van het gewone openbaar busvervoer.

Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van het scholierenvervoer en kunt u een jaarabonnement kopen. Er is ook de mogelijkheid om maandabonnenten te kopen. Dit maandabonnement voor de jeugd kost € 83 en een Brabant Vrij 16-17 jarigen voor € 42,25.

In tegenstelling tot andere jaren kunnen de abonnementen niet meer via de school worden aangeschaft maar moet u als ouder(s) deze rechtstreeks bij de vervoerder bestellen.

Klik hier voor andere informatie over de jeugdabonnementen van Arriva.

 

 

Voor het verkrijgen van een abonnement moet u als ouder/verzorger via internet gaan naar de site www.ov-chipkaart.nl. Hier kunt u een abbonement uploaden op een persoonelijke ov kaart.

Omdat wij als school niet meer zelf de abonnementen verzorgen zouden wij toch graag van de deelnemende ouders en leerlingen  vernemen of uw  zoon en/of dochter gebruik gaat maken van het scholierenvervoer. Dit om logistieke problemen te voorkomen.  Wij verzoeken u daarom ook dit telefonisch (0416-333069) of via de email (r.bax@het-willem.nl) door te geven aan dhr. Bax.

Ouder(s)/verzorger(s) die nadere informatie willen over het openbaar vervoer kunnen terecht bij de school: mevrouw A.K. van Helden-Fluit voor de locatie Wijk en Aalburg, telefoon 0416-691722 of bij de heer R. Bax voor de locatie Waalwijk, telefoon 0416-3330699.

Scholierenvervoer Arriva januari 2017.pdfVeerdiensten

Nieuwe dienstregeling vanaf 1 januari 2014
www.veerdienstgorinchem.nl
www.bergschemaasveren.nl