FAQ

 Wat is de meerwaarde van de Cambridge-klassen?
 Waarom kiezen jullie voor Cambridge?
 Wat is het verschil tussen Technasium en Universumschool?
 Wanneer word ik in de Cambridge-klas geplaatst?
 Kan ik ook gewoon vwo doen? Of zit ik altijd vast aan Cambridge?
 Kan ik ook gewoon Gym doen?
 Wat kost deze klas meer?
 Wat doen jullie aan sport?
 

Wat is de meerwaarde van de Cambridge-klassen?
In onze Cambridge-klas krijgen de leerlingen iedere dag Engels (totaal 5 uur per week) en 4 keer per jaar, tijdens de tussenweek, worden diverse activiteiten georganiseerd waarin alleen Engels gesproken wordt en het aangeboden materiaal Engelstalig is. Er zullen die week andere activiteiten zijn dan tijdens een gewone lesweek (denk aan het organiseren van een “high tea”, musiceren of toneelspelen in het Engels, enz.). De leerweg wordt afgesloten met een door de universiteit van Cambridge gewaarborgd diploma. 

Maar het is méér dan alleen Engels. Het is onderwijs dat helemaal gericht is op leerlingen die het VWO aankunnen. Dit blijkt bijvoorbeeld bij Latijn en wiskunde. Daarnaast zijn er vormingsaspecten die tot z´n recht komen in internationalisering, uitwisselingen en een ruime blik op het Europa van vroeger en nu! Na het eerste leerjaar maken de leerlingen een keuze die gebaseerd is op ervaring. Atheneum of gymnasium? Wel of niet met Cambridge!

Waarom kiezen jullie voor Cambrdige? 
De leerlingen krijgen iedere dag Engels van een native speaker. Iemand die de taal volledig machtig is. Wij zijn van mening dat de andere vakken beter in het Nederlands gegeven kunnen worden, zodat eventuele moeilijkheden vooral door het vak en niet door de taal ontstaan. Hierdoor kan bij elk vak het niveau gehaald worden dat het beste aansluit bij het niveau van de leerling. Bovendien hebben we twijfels of het gesproken Engels bij de overige vakken op voldoende niveau zal zijn als een deskundige dat niet direct corrigeren kan. Zeker wanneer de leerlingen de Engelse taal goed leren beheersen is dit van groot belang! Daarnaast geldt dat Cambridge, zoals hierboven beschreven staat, niet alleen over het leren beheersen van de Engelse taal gaat.

Wat is het verschil tussen Technasium en Universumschool?Alle Technasia zijn verbonden aan het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek. Dat is een bètatechniek programma voor scholen in het voortgezet onderwijs. Veel technasia zijn zgn. Universumvolgscholen. Het Willem van Oranje College is al enkele jaren Universumschool en daarmee de enige school in de regio. De titel universumschool wordt gegeven aan scholen die aantoonbaar stimulerende activiteiten voor de bèta-vakken organiseren, goede resultaten voor de exacte vakken halen  en hoge doorstroomcijfers naar het bèta-technisch vervolgonderwijs (hoge scholen en universiteiten) hebben. Het universumlogo is  o.a. terug te vinden op informatie op de website.

 

Wanneer word ik in de Cambridge-klas geplaatst?
Iedere leerling met een vwo-advies kan plaatsnemen in de Cambridge-klas.

Kan ik ook gewoon vwo doen? Of zit ik altijd vast aan Cambridge?
Als in de loop van het 1e jaar blijkt dat het programma van de Cambridge-klas te zwaar voor je is, dan kun je in de 2e klas door in het ‘gewone’ vwo of ‘gewone’ gymnasium. Maar besef wel dat die opleidingen ook behoorlijk zwaar zijn. Als je in de 1e klas het Cambridge-programma te inspannend vindt, zou het best kunnen betekenen dat het vwo-niveau in klas 2 of later wellicht te hoog voor jou is…

Ook is de weg richting het vwo zonder Cambridge mogelijk. Je neemt dan plaats in de h/a-klas. Een deel van deze leerlingen gaat in het tweede leerjaar verder op het atheneum de rest op de havo.

Kan ik ook gewoon Gym doen?
Gymnasiumleerlingen hebben o.a. gevoel voor taal. Of dat nu de oude wereldtalen (Grieks en Latijn) of de nieuwe wereldtaal (Engels) is. Wij vinden dat je je talenten moet gebruiken en ontplooien. Daarom volgt bij ons elke gymnasiumleerling Cambridge.

Wat kost deze klas meer? 
De extrakosten voor deze opleiding bestaan uit een andere methode Engels en de programmakosten in de 4 activiteiten-weken. Het komt neer op ongeveer 150 euro meer dan de havo/atheneum-afdeling.

Wat doen jullie aan sport?
Het Willem van Oranje College doet veel aan sport. De beide sportlocaties liggen direct naast de school. Voor de binnensport wordt gebruik gemaakt van de moderne en prima ingerichte sporthal De Slagen. De buitensport wordt gegeven op de velden van RWB. Leerlingen op het vmbo kunnen met ingang van cursusjaar 2009-2010 kiezen voor LO2.

Voor alle leerlingen geldt dat zij deel kunnen nemen aan diverse sporttoernooien die er tijdens het leerjaar zijn. Het Willem is bij een groot aantal sporten goed vertegenwoordigd.

Het programma voor de leerlingen is zeer gevarieerd. Gedurende de leerjaren maken de leerlingen kennis met een grote variatie in sporten.