Schoolklimaat en veiligheid

Leerlingen kunnen problemen tegenkomen die met school te maken hebben en zich op school voordoen zoals pesten, negeren, discrimineren en gebruik van geweld. Helaas komt dit negatieve gedrag soms voor, ook al willen we het niet. Daarover praten is dan ook erg belangrijk. Soms hebben problemen oorzaken, die niet direct met school te maken hebben: thuis gaat het niet goed, problemen binnen de vriendenclub, zorgen om anderen. Ook kan het zijn, dat er nog heel andere problemen zijn, waarover je toch graag iemand in vertrouwen wilt nemen. Behalve bij ouders/verzorgers, vrienden, of klasgenoten kunnen leerlingen op school terecht bij hun mentor, teamleider, vertrouwenspersoon of een van de vakdocenten, die een luisterend oor zullen bieden, de problemen zeker serieus nemen en helpen bij het zoeken naar oplossingen.
 
Op het Willem van Oranje College Locatie de Gaard 4 zijn er twee vertrouwenspersonen bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Ze zullen alles wat ze horen in vertrouwen behandelen en daar niet zomaar met iedereen over praten.
 
Vertrouwenspersonen hebben extra deskundigheid ontwikkeld om leerlingen in zulke situaties bij te staan. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar in de pauze of in een tussenuur (mevrouw Faber in lokaal 001, de heer Bekke in lokaal 002  of in de personeelskamer). Je kunt ook naar school bellen en naar hen vragen (0416-333069). Ook kan de vertrouwenspersoon reageren op een e-mail. Een andere mogelijkheid om een probleem voor te leggen is een brief naar school, gericht aan die vertrouwenspersoon (met op de enveloppe de vermelding ‘vertrouwelijk’).
 
Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten. Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwenspersonen een luisterend oor.
 
 
 
 

Vertrouwenspersonen
Mevrouw A.A. Faber:
a.a.faber@wvoranje.nl

De heer G. Bekke:
g.bekke@wvoranje.nl


 

  Anti-pestcoördinator
De heer G.A.W. de Bekker:
g.a.w.debekker@wvoranje.nl
  

Externe vertrouwenspersoon
Vertrouwenswerk.nl
Mevrouw Drs. I. van Hezewijk
Telefoon: 06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Veilig Thuis Midden-Brabant
Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over iemand anders. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.
 
Want een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuismiddenbrabant.nl