Activiteiten

Maatschappelijke stage (MaS)
De maatschappelijke stage is het beste samen in de termen:
• Een vorm van leren, buitenschool;
• Een vrijwilligersactiviteit;
• Kennis maken met en een bijdrage leveren aan de samenleving;
• Onbetaald werk;
• Burgerschapsvorming.

Voorbeelden: voetbaltraining geven, activiteiten begeleiden in een zorgcentrum, meehelpen met acties voor goede doelen, meehelpen in de bibliotheek, een jeugdclub in de kerk leiden etc. De leerlingen in het derde leerjaar (Vmbo T/Havo/Vwo) gaan op een georganiseerde maatschappelijke stage. Het helpt de leerlingen om een beeld te krijgen van de samenleving (burgerschap) en ondersteunt hen in hun keuze voor een vervolgstudie. Het bevordert hun eigen verantwoordelijkheid en initiatief, doordat ze zelf op zoek moeten naar een stageadres, zelf moeten solliciteren en zelf hun leerervaringen moeten presenteren. De school ondersteunt en begeleidt hen daarbij. De leerlingen in de bovenbouw zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun maatschappelijke stage.

Open Podium
Eén keer per jaar krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om tijdens het Open Podium hun talenten te laten zien aan hun leeftijdsgenoten, docenten en ouders.

 

Activiteiten voor goede doelen
Jaarlijks worden er op het Willem activiteiten gehouden voor één of meerdere doelen. De laatste jaren ligt de organisatie in handen van een commissie; die bestaat uit een groep docenten en leerlingen. Met diverse activiteiten proberen we aan leerlingen te laten zien dat we als school ook onze verantwoordelijkheid willen nemen voor onze minderbedeelde medemens. We proberen doelen te zoeken waardoor de leefomstandigheden en onderwijs van leeftijdsgenoten in de derde wereld verbeteren. Ook streven we ernaar om leerlingen die ambassadeur worden voor het project een bezoek te laten brengen aan het land waarop het project gericht is.

Klassenactiviteit
Minimaal één keer per schooljaar organiseert de mentor samen met zijn of haar klas een leuke en gezellige activiteit.