ATHENEUM-GYMNASIUM brugklas

atheneum-gymnasium-Cambridge brugklas: Leerlingen die op de basisschool een vwo-advies krijgen kunnen plaats nemen in de ag-klas. We noemen dit de Cambridge-klas. De leerlingen in deze klas krijgen een programma dat ten opzichte van de HA-klas een verdieping krijgt. In het eerste leerjaar ligt daarbij de nadruk op de vakken Engels, Latijn, kunst en wiskunde. Tijdens dit eerste leerjaar ervaren de leerlingen op welke wijze zij hun opleiding het beste kunnen vervolgen.

Na het eerste leerjaar gaan de leerlingen verder op het atheneum of het gymnasium. Bij beide opleidingen is dan de Cambridge-variant mogelijk! Dit betekent dat zij Engels op een hoog niveau aangeboden krijgen door een native speaker.

Door de gevolgde methode in het Engelstalig onderwijs behalen onze leerlingen al jarenlang de hoogste percentages geslaagden bij het FCE en CAE!* Na de brugklas kies je in overleg met ons of je vwo-atheneum of vwo-gymnasium gaat volgen. Op het gymnasium bieden wij zowel Grieks als Latijn aan.

*First Certificate in English en Cambridge Advanced Certificate in English

Klik hier voor meer informatie over Cambridge