Beschrijving Project BRC

Halverwege het 4e en gedurende het hele 5e leerjaar van VWO/GYM zal de BRC-leerling het Alpha of Bèta Excellent programma volgen. In het Alpha-programma valt ook het Econasium bedoeld voor VWO- leerlingen, die economie en management & organisatie interessant vinden. Zij verdiepen zich in de stof ter voorbereiding op een (economische) universitaire vervolgopleiding. Zo krijgen de leerlingen onderzoeksvaardigheden (statistiek). De leerlingen volgen ook economische colleges aan de TiU en krijgen de gelegenheid om al in de vijfde klas onder professionele begeleiding van de TiU het profielwerkstuk te maken. Indien het Econasium met goed gevolg afgesloten wordt, levert dat zonder meer een studieplaats op de TiU op voor een economische opleiding en een vrijstelling voor statistiek in het propedeusejaar van een economische studie op de TiU. Bèta Excellent staat voor verdieping en verbreding op het exacte vlak. Tijdens de onderzoeksopdrachten worden academische vaardigheden aangeleerd ter voorbereiding op het doen van onderzoek in het wetenschappelijk onderwijs. De leerling bouwt een portfolio op met activiteiten, die zowel binnen de school als op de universiteit zijn uitgevoerd.

Daarnaast doorlopen alle leerlingen de BRC-Development Line met vakken als PPC, filosofie, critical thinking, global knowledge en besliskunde. Het vak PPC - Presentatie, Psychologie en Communicatie worden deels op school gegeven en deels in samenwerking met de universiteiten van Tilburg (faculteit Communicatie en informatiewetenschappen) en Leiden (brainand development lab). In 6VWO kan de leerling masterclasses volgen op de universiteit.

 

Samenhang BRC - schoolvisie
De leerling komt in een krachtige leeromgeving, waar de individuele motivatie wordt uitgedaagd en de eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Binnen het BRC is er minder sprake van een klassieke schoolsituatie. Er zijn flexibele activiteiten in de vorm van colleges, masterclasses, researchsimulaties, lezingen ed. Het BRC streeft naar een hoger leerrendement voor alle profielen en biedt kennis op sociaal, cultureel, technisch en op economisch gebied.

B
staat voor Business in de zin van bedrijfsleven en entrepreneurship. De leerling wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven, met de focus op eigen ondernemendheid en ondernemerschap. De B onderstreept ook het Internationale aspect. Nederlanders zijn wereldburgers, een feit waaraan aandacht wordt gegeven. Let op: de nodige weg! Globalisering en social media bevestigen deze stelling.

R
staat voor Research. De leerling wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op het WO. Er wordt gefocust op de onderzoekende houding, op de wetenschappelijke aanpak en op de wetenschappelijke manier van denken.
De nieuwsgierigheid van de leerling wordt gestimuleerd!

C
staat voor College. Deze term doelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt