Do you like Cambridge?

Als je versterkt Engels wil volgen dan zit je goed op het WILLEM.
Wie de Cambridge-klassen volgt, leert supergoed Engels spreken.

“Cambridge is een studierichting waarbij leerlingen vier à vijf uur per week Engelse les krijgen”, vertelt docent Dawn Milner-Van Tilborg. “Dat is een paar uur meer dan gemiddeld.” Maar dat is niet het enige verschil met het gewone vwo. Tijdens de Cambridge-lessen wordt uitsluitend Engels gesproken. Bovendien zijn alle studieboeken Engelstalig.

Diewertje van Hoorn (16), Robert Dank (17) en Bo Looijkens (17) zitten alledrie in 6vwo. Ze volgen al Cambridge vanaf de eerste klas. “In het begin snapte ik er weinig van”, lacht Diewertje. “Op de basisschool hadden we nauwelijks Engels gehad. Maar door allerlei leuke oefeningen, zoals een introductieles met spelletjes, ging het al snel beter. In de brugklas stelde onze docente, Miss Milner, alle vragen in het Engels. Gelukkig mochten wij toen nog een beetje in het Nederlands antwoorden. Later hoefde dat niet meer, want je pikt het heel snel op. Aan het einde van de brugklas kon ik het al heel goed volgen.”

Diewertje wil na het athemeum, net als Bo, naar een hbo-opleiding vormgeving. “Die opleiding is vooral op kunst gericht en is niet Engelstalig”, weet Bo. “Maar toch heb ik al veel plezier van mijn Cambridge-opleiding. Ik ben heel erg geïnteresseerd in youtube-filmjes, die zijn vaak Engelstalig. En straks met stages is het ook handig, dat ik goed Engels spreek.”

Robert wil werktuigbouwkunde gaan studeren, een opleiding waar veel Engels aan te pas komt. “Ik krijg al vaak complimentjes, dat ik de taal zo goed beheers”, zegt hij. “Ik ben blij dat ik Cambridge gevolgd heb, want Engels wordt steeds belangrijker als twee taal. Je kunt er overal mee terecht.”

Nog even een vraagje aan Miss Milner. Kan iedereen Cambridge volgen die op het Willem zit? “Nee, het is alleen voor leerlingen van atheneum en gymnasium. Wie in de brugklas al zeker weet dat hij naar het vwo gaat, krijgt Cambridge aangeboden. Aan het eind van het jaar bekijken we of de leerling er geschikt voor is en of hij of zij het zelf wel leuk vindt. Zo niet, dan kun je naar het gewone vwo. Daar leer je ook Engels, alleen niet zo intensief als bij ons.”Cambridgeklassen op het Willem!

Op het Willem van Oranje College in Waalwijk is het mogelijk om onderwijs in een van de Cambridge- klassen te volgen. In de Cambridge-klassen hebben leerlingen de ambitie om zichzelf te verbazen. Met de Cambridgeklassen wordt het universum toegankelijk. De Cambridge-klassen van “het Willem” zijn op vijf pijlers gebouwd:

1.Versterkt onderwijs in het Engels
- Engels wordt alleen gegeven door een (near) native speaker
- Een leerlingen krijgt elke dag, dus vijf dagen per week het vak Engels
- Vier weken per jaar is Engels de voertaal in projectweken met internationalisering. In de projecten staat de Engelse taal en Europese cultuur van de klassieke oudheid en nu centraal

2.


Verdieping van het wiskundeonderwijs d.m.v. compacten en verrijken, zodat een stevige basis wordt gelegd voor de exacte en economische vakken. Dat stevig ook leuk kan zijn blijkt uit onderwerpen zoals cryptologie en knopen

3.

Latijn, zodat leerlingen een keuze voor het gymnasium kunnen maken op basis van hun ervaringen

4.

Algemene taalvaardigheid, omdat veel talen een gemeenschappelijke basis kennen

5.

Europese taal en cultuur, naast Nederlander zijn we ook Europeaan!

Het Willem van Oranje college start met de Cambridge-klassen in de eerste klas voor leerlingen die in aanmerking komen voor het voortgezetonderwijs op VWO-niveau. Deze leerlingen hebben de keuze om plaats te nemen in de Cambridgeklas vanuit de gedachte: “Mag het wat meer zijn? ”. Daarnaast is ook onderwijs op traditioneel atheneum en gymnasium-niveau mogelijk.

Heel bewust heeft het Willem van Oranje college voor dit concept gekozen. Het onderwijs in de Engelse taal moet op kwalitatief hoog niveau gegeven worden. Feitelijk kan het noodzakelijke Engelse niveau voor een docent, alleen door een native of near native speaker worden bereikt. Daarnaast is het zo dat het Engels voor de andere vakken niet belemmerend moet gaan werken. In de beginfase van het voortgezet onderwijs is het voor leerlingen uit groep 8 aanpassen aan de veranderde omstandigheden: Een nieuwe groep, waarin een eigen plaats veroverd moet worden; een nieuwe omgeving; een nieuwe taal; nieuwe leraren; nieuwe vakken enz.
Veel energie wordt bij de kinderen door al deze veranderingen opgeslokt. Ook de intelligente leerlingen zitten vol onzekerheden en komen, naar onze mening, het beste tot hun recht bij de andere vakken als deze in de moedertaal gegeven worden.

Leerlingen krijgen door de Cambridge-klassen een compleet pakket dat hen als Europeaan voorbereidt op de maatschappij en een vervolgstudie op (internationale) universiteit of hogeschool.

Het Willem van Oranje College ontving het universumlabel. Dit label geeft aan dat er bijzondere aandacht is voor het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken en veel leerlingen doorstromen naar universiteiten en hoge scholen in de B-richting en de techniek.
De aanvulling met de Cambrigde-klassen maakt het onderwijs voor de vwo-leerlingen compleet. Zij krijgen hiermee de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.