Econasium op het Willem

Twaalf middelbare scholen in Noord-Brabant dragen binnenkort het predicaat Econasium. Hiermee bieden zij getalenteerde vwo-scholieren met een wiskundeknobbel en interesse in economie een extra programma om op een uitdagende manier kennis te maken met een universitaire economische studie. De directeuren van de deelnemende scholen tekenen op 14 oktober 2014 op Tilburg University de licentieovereenkomst.

Leerlingen in VWO 4 krijgen de mogelijkheid te kiezen voor Econasium. Naast een speciaal voor deze leerlingen ontworpen cursus statistiek, omvat het programma bezoeken aan economische instanties en bedrijven, (bedrijfs)economische simulaties en een serie colleges aan Tilburg University. Bovendien krijgen de scholieren directe ondersteuning van wetenschappers van Tilburg University wanneer ze aan hun profielwerkstuk werken.

De leerlingen die voor het Econasium-traject slagen, ontvangen een Certificate of Economie Proficiency. Dit geeft een onvoorwaardelijke toelating voor alle economische studies aan Tilburg University en vrijstelling van matchingsactiviteiten.

Hiermee wordt niet alleen de doorstroom van onze leerlingen bevorderd, maar krijgen zij ook te maken met onderzoekstechnieken waarmee zij hun profielwerkstuk voor het examen kunnen verbeteren.

Voor het Willem past Econasium in het researchprogramma dat de komende jaren wordt opgesteld voor VWO-leerlingen. Op het gebied van techniek zijn wij aangesloten bij Technetkring, TechniekTalent.nu. Zo ontstaat voor leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een excellentieprogramma dat bij hen past: Onderwijs op maat.

Op de HAVO kennen we reeds meerdere jaren het IBC (International Business College) wat door leerlingen en ouders zeer gewaardeerd wordt. De programma’s leveren ook voor docenten een uitdagende werk- en studieomgeving, zij worden weer meer betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en uitdagende onderwerpen.