Deelname herzieningstraject curriculum

125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen buigen zich dit jaar over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Voor 9 leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/ wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Met de opbrengst van dit traject zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

We mogen met trots zeggen dat ook onze school meewerkt aan de herziening van het curriculum!