Waalwijk │ Docent aardrijkskunde 2e graad

De locatiedirectie van het Willem van Oranje College Waalwijk is met ingang van het nieuwe cursusjaar op zoek naar een

docent aardrijkskunde 2e graad
voor onze mavo en onderbouw havo/vwo
(vacaturenummer 1903)

De sectie aardrijkskunde is een gedreven groep vakdocenten met oog voor vernieuwend onderwijs. De taken en verantwoordelijkheden zijn per afdeling/ leerjaar verdeeld en toevertrouwd aan een collega die lesgeeft in de desbetreffende afdeling/leerjaar. Deze verdeling zorgt voor een gelijkwaardige aanpak en voor uniforme lesprogramma’s, zonder dat dat ten koste gaat van de persoonlijke lesstijl van de verschillende docenten. Het curriculum wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig herzien.

Lees hier de volledige vacature.