Waalwijk │ Docent Engels 2e graad

De locatiedirectie van het Willem van Oranje College Waalwijk is met ingang van het nieuwe cursusjaar op zoek naar een

docent Engels 2e graad
voor onze mavo en onderbouw havo/vwo
(vacaturenummer 1902)

De sectie Engels is een professionele en gedreven groep vakdocenten, waaronder twee native speakers. De taken en verantwoordelijkheden zijn per afdeling/ leerjaar verdeeld en toevertrouwd aan een collega die lesgeeft in de desbetreffende afdeling/leerjaar. Deze verdeling zorgt voor een gelijkwaardige aanpak en voor uniforme lesprogramma’s, zonder dat dat ten koste gaat van de persoonlijke lesstijl van de verschillende docenten. Het curriculum wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig herzien. De vakgroep Engels is ontvankelijk voor goede nieuwe ideeën.

Lees hier de volledige vacature.