Waalwijk │ Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

De locatiedirectie van het Willem van Oranje College Waalwijk is met ingang van het nieuwe cursusjaar op zoek naar een

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)
voor de vakken natuurkunde en scheikunde van
onze mavo-, havo- en vwo-afdeling
(vacaturenummer 1905)

 

Binnen de vaksectie natuurkunde / scheikunde zoeken we een collega die de nieuwsgierigheid van leerlingen voor hun omgeving weet te prikkelen,
zodat zij op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Leerlingen leren hierdoor een onderzoekende houding aan te nemen.

We verwachten van jou als TOA dat je de docenten van de binasvakken ondersteunt. Op aanwijzing van de docent instrueer en help je (grotere) groepen leerlingen.
Verder controleer je de door leerlingen uitgevoerde waarnemingen, proeven en gemaakte werkstukken. Je faciliteert de practica op een professionele manier.

Verder verwachten we van je dat een voortrekkersrol vervult binnen het team van TOA’s en de verbinding met de docenten weet te leggen.

Lees hier de volledige tekst van deze vacature.