Onze geschiedenis

WILLEM VAN ORANJE (1533-1584) is een van de markantste figuren in de geschiedenis van ons vaderland. Niet zonder reden is hij genoemd de "Vader des Vaderlands". Twintig jaar lang is hij de bezielende kracht geweest in de opstand der Nederlanden tegen Spanje. Een opstand die de Lage Landen bij de zee zou bevrijden van de vreemde overheersing. Een opstand ook en met name ter wille van de vrijheid van de religie. Juist op het gebied van de religie heeft hij zelf het nodige meegemaakt. Opgevoed door zijn moeder Juliana van Stolberg in Lutherse zin, werd hij weldra aan het Brusselse hof geschoold in de katholieke leer die in Rome werd vastgesteld om tegen het einde van zijn leven "de nieuwe leer" aan te hangen en tenslotte als calvinist te sterven.

Het gebrek aan tolerantie dat ook in zijn dagen duidelijk concrete gevolgen had voor de mensen die er een afwijkende mening op na hielden, bracht hem er toe de begrippen tolerantie en calvinisme samen te voegen. Daarin is hij toen niet door iedereen begrepen, maar daarin ligt zijn blijvende betekenis.

In deze geest proberen wij een protestants-christelijke scholengemeenschap te zijn. Vanuit een duidelijke overtuiging en visie willen wij ons onderwijs geven.