Onze identiteit

Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Wij willen onderwijs geven waarbij de pedagogische opdracht gekenmerkt wordt door waarden als:
- in ons doen en laten God eren en onze naaste;
- tolerantie, gekoppeld aan respect voor anderen;
- verantwoordelijkheid voor onze naaste en omgeving;
- bouwen aan een rechtvaardige samenleving.
 

In je groei naar volwassenheid
Heb je stap voor stap
In geborgenheid met anderen
Keuzes gemaakt op het gebied van
Samen leren, samen leven, samen leren samenleven.
De boog stelt je groei voor.
De arm symboliseert de geborgenheid.
De persoon is je ouder en leermeester.