Kwaliteit en rendement
De kwaliteit van ons onderwijs, leer- en werkklimaat volgen we zo goed mogelijk.
Hierbij maken we gebruik van diverse instrumenten:

1. resultaten examens;
2. resultaten per vak, het percentage (on)voldoendes;
verschillen tussen resultaten schoolexamens en centraal schriftelijke examens;
3. instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers;
4. ouder-tevredenheidsonderzoek;
5. leerling-tevredenheidsonderzoek;
6. veiligheidsonderzoeken;
7. onderzoeken naar competenties van het personeel;
deze worden gebruikt bij het persoonlijk ontwikkelingstraject van het personeel.

U kunt via www.venstersvoorverantwoording.nl inzicht krijgen in de resultaten van onze school. Via deze vensters kunt u bij ons naar binnen kijken.

Verantwoording Locatie Waalwijk
Verantwoording Locatie Wijk en Aalburg