Onze Missie en Visie 

Missie
Het Willem van Oranje College is een
protestants-christelijke school die handelt
vanuit het evangelie. De school begeleidt
leerlingen op weg naar volwassenheid.
De school is daarbij een proeftuin waar geleerd
wordt verantwoorde keuzes te maken.
Samen leren, samen leven, samen leren samenleven
in een samenleving met messiaans perspectief.

Visie
Leerlingen worden geprikkeld te leren in een
krachtige leeromgeving die hen de beste
kansen biedt om hun talenten te ontplooien.
Zij verwerven competenties die nu en straks
bruikbaar zijn in leefsituatie, maatschappelijk
verkeer en beroepsuitoefening.