Aanmelden groep 8

Als je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje college biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium. Niet de praktische vakken maar de theoretische vakken staan dus voorop.

Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

Procedure aanmelding en toelating 2016-2017 
De ouder(s) en/of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze (volgens POVO-afspraak).

Aanmeldingsformulier WAALWIJK 2017-2018.pdf

Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.
Alle scholen uit de regio:

Kaatsheuvel/
Loon op Zand
ma 6 maart 201718.30 – 19.30 uur
Sprang-Capellema 6 maart 201719.30 – 20.30 uur
Waalwijk, Waspikdi 7 maart 201718.30 – 19.30 uur
Wijk en Aalburg
en Overige
di 7 maart 201719.30 – 20.30 uur
 

Nadere kennismaking
Op dinsdag 13 juni 2017 is er om 14.00 uur een kennismakingsmiddag voor de toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren dan hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen en nemen enige papieren in ontvangst die van belang zijn voor de nieuwe cursus. ’s Avonds is er om 19.30 uur een voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/of verzorger(s) de volgende zaken in:
De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs (de ouder(s) en/of
verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool);
Het ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs (de ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool);
En een
a. Uittreksel GBA of
b. Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant).

BSN-formulier: dit is alleen noodzakelijk als het nummer niet vermeld wordt.

De basisschool ontvangt z.s.m. na de centrale aanmelding van de vervolgschool een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en de vertegenwoordigers van onze school over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dat besluit wordt per brief in mei aan de ouders en de basisscholen medegedeeld.