Plusklas

Stichting Willem van Oranje heeft een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen uit het basisonderwijs. De plusklas wil voor deze leerlingen een programma bieden wat er voor zorgt dat deze kinderen tot hun recht komen. Hier kunnen ze in contact komen met leeftijdsgenoten die op het zelfde manier denken (peers). Krijgen ze uitdaging op het juiste niveau. En kunnen ze leren fouten te maken. Bovendien behouden de leerlingen het contact met de eigen school en de klasgenoten.

Er worden geen vakken uit het voortgezet onderwijs onderwezen. Samen met de leerling, de ouders en de basisschool wordt er een persoonlijk plan met leerdoelen opgesteld. De leerling reflecteert in een logboek op de eigen vorderingen.

In het aangeboden programma is er aandacht voor:

  • Leren leren (fouten leren maken, doorzettingsvermogen, leren plannen, studievaardigheden)
  • Leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken en reflecteren op eigen sterke en zwakke kanten)
  • Leren leven (samenwerken, presenteren en zelfvertrouwen)

    De leerlingen van de plusklas komen 20 keer in een schooljaar bij elkaar op het Willem Oranje College in Wijk en Aalburg of op WillemWijs in Sprang-Capelle. De lessen worden gegeven door mevrouw Eline Zwemer. Zij is de vaste begeleider van de plusklas.
 

Voor wie is de plusklas bestemd?
•    Leerlingen uit groep 6, 7 of 8 van de basisschool
•    Zij hebben voorafgaand bij afname Cito-leerlingvolgsysteem op minimaal 3 van de 4 leerdomeinen een hoge A score behaald over de voorgaande twee jaren, met uitzondering van leerlingen als mogelijke onderpresteerders.
•    IB'er en leerkrachten hebben duidelijk het idee dat deze leerling een VWO (gymnasium/atheneum) advies krijgt. 
•    Belangrijk hierbij zijn kenmerken van de hoogbegaafde leerling. Hoge intellectuele capaciteiten, creatief in denken en taakgericht/volharding.
•    Uit resultaten van een eventueel intelligentieonderzoek komt het beeld naar voren van hoogbegaafdheid (IQ ≥ 130).

Aanmelding gaat via de basisschool van de leerling. In maart worden scholen uitgenodigd om leerlingen aan te melden.
De toelatingscommissie selecteert leerlingen op basis van schoolgegevens en aanvullende informatie. Na het doorlopen van de procedure, o.a. een intelligentieonderzoek, starten de geselecteerde leerlingen in het nieuwe schooljaar.

Voor contact of meer informatie  www.willemwijs.nl