Financiële ondersteuning

Soms komt het voor dat het betalen van de ouderbijdrage en/of reizen een probleem is. Als het echt niet meer kan, zijn er een tweetal organisaties waar u een verzoek kunt indienen voor een bijdrage in de te betalen schoolkosten.

Stichting De Strohalm verleent noodhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zij kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken.
 
Het gaat om inwoners die niet meer verdienen/ontvangen dan 110 procent van het sociaal minimum.

Stichting De Strohalm Waalwijk
Postbus 471
5140 AL Waalwijk
0416 335 359
info@destrohalm.nl
http://www.destrohalm.nlStichting Leergeld Loon op Zand
Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die vanwege een tekort aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. Ouders of verzorgers die voor hun kinderen bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen, kunnen beroep doen op onze stichting.
Om in aanmerking te komen moeten u én uw kinderen wonen in Kaatsheuvel, Loon of Zand of De Moer. Bovendien moet u een inkomen hebben dat ligt beneden 120 % van het bijstandsniveau. U kunt onze hulp inroepen door te mailen naar leergeldkaatsheuvel@outlook.com of te bellen naar 06 – 408 16 546. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.

http://www.leergeld.nl
www.loonopzand.leergeld.nl

 

Stichting leergeld Heusden
Contactadres (secretariaat):
Nelly La Brijn coördinator
De Amazone 24
5152 WG  Drunen
Telefoonnummer: 06 47 990 263 – op maandag en woensdag van 9 tot 13 uur bereikbaar
(Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken.)
leergeldheusden@gmail.com

http://www2.leergeld.nl/heusden