Aanmelding

Plaatsingscriteria

Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies.

Informatie over basis- en extra ondersteuning

Alle informatie over basis- en extra ondersteuning kunt u lezen op de pagina Passend Onderwijs, klik hier om rechtsstreeks naar deze pagina te gaan.

Procedure aanmelding en toelating

De ouder(s) en/of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze (volgens POVO-afspraak). Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.

Aanmelden voor locatie Wijk en Aalburg

De scholen uit Wijk en Aalburg en Veen : maandag 5 maart 2018 van 18.30 - 20.30 uur
De scholen uit overige plaatsen : dinsdag 6 maart 2018 van 18.30 - 20.30 uur

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/of verzorger(s) het volgende in:

  1. Adviesverklaring
    De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool.
  2. Aanmeldingsformulier
    Het ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool.

En:

Een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente of
Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) of
Kopie van het paspoort van de ouders (in geval van bijschrijving van het kind in het paspoort van de ouders)

De basisschool ontvangt z.s.m. na de centrale aanmelding van de vervolgschool een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en de intaker van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing.
Op 8 mei 2018 wordt de uitslag over toelating en plaatsing verzonden naar ouders en basisscholen.

Warme overdracht

In de periode maart/april wordt een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Nadere kennismaking

Dinsdag 12 juni 2018 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Aanvang: 13.45 uur.

Op dinsdagavond 12 juni 2018 is er om 19.30 uur een voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.