Vakexcursies

De theorie in de vakken kan goed ondersteund worden met praktijkervaringen. Daarom gaan de leerlingen ook op vakexcursies en stages. De meeste vakexcursies duren één of twee dagdelen. Deze excursies worden uitvoerig in de lessen voorbereid zodat er optimaal geprofiteerd wordt van een dag buiten de school.