Reizen

De reisweek…een onvergetelijke ervaring… In leerjaar 3 ga je op reisweek!
Omdat het reisprogramma onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, doen alle leerlingen van het Willem van Oranje College in het 3e leerjaar mee met het reisprogramma. Bijvoorbeeld naar Londen, Berlijn of De Ardennen. De kosten van de buitenlandreizen zijn maximaal € 300,=. Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor deelname aan een reis niet mogelijk is dan wordt er een alternatief geboden in de vorm van dagexcursies waarbij leerlingen onderwijskundige opdrachten maken.