Busvervoer 
Bereikbaarheid van de school is een belangrijk onderwerp voor ouders en school. Een goede bereikbaarheid houdt niet alleen in dat de school binnen een redelijke afstand ligt van de woonomgeving van de leerling, maar ook dat het reizen op een zo’n veilig mogelijke manier kan plaatsvinden. Het Willem van Oranje College streeft met de vervoerder Arriva beide doelstellingen na.

Leerlingen kunnen altijd via het reguliere openbaar vervoer de school bereiken. Sinds enige jaren bestaat de mogelijkheid om ook deel te nemen aan speciaal openbaar leerlingenvervoer.

Het scholierenvervoer zal ook weer voor het schooljaar 2016/2017 worden ingezet voor alle middelbare scholen in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. In een aantal gevallen zal dit in combinatie met regulier openbaar vervoer gerealiseerd worden. De overstap is in dat geval naadloos. Overigens is het zo dat met een abonnement leerlingen ook gebruik kunnen maken van het gewone openbaar busvervoer.

Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van het scholierenvervoer en kunt u een jaarabonnement kopen. Er is ook de mogelijkheid om maandabonnenten te kopen. Dit maandabonnement voor de jeugd kost momenteel € 65,70.

Klik hier voor de flyer van Arriva voor scholieren.  

Voor het verkrijgen van een abonnement moet u als ouder/verzorger via internet gaan naar de site www.ov-chipkaart.nl. Hier kunt u een abonnement uploaden op een persoonlijke ov kaart.

 

Omdat wij als school niet zelf de abonnementen verzorgen zouden wij toch graag van de deelnemende ouders en leerlingen  vernemen of uw  zoon en/of dochter gebruik gaat maken van het scholierenvervoer. Dit om logistieke problemen te voorkomen.  Wij verzoeken u daarom ook dit telefonisch (0416-691722) of via de email (a.k.vanhelden@het-willem.nl) door te geven aan mw. Van Helden.

Op www.arriva.nl/wvoc kunt u de dienstregelingen en verdere informatie vinden of klik hier voor de reisadviezen voor het schooljaar 2016-2017. De naam 'Bravo' zult u vaker langs zien komen. Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in heel Brabant. Arriva Nederland is de partij die op dit vlak het busvervoer in Oost- en West- Brabant uitvoert, onder de vlag van Bravo. Meer informatie kunt u vinden op https://www.bravo.info/over-bravo

Ouder(s)/verzorger(s) die alsnog informatie willen over het openbaar vervoer kunnen terecht bij de school: mevrouw A.K. van Helden-Fluit voor de locatie Wijk en Aalburg, telefoon 0416-691722 of bij de heer R. Bax voor de locatie Waalwijk, telefoon 0416-3330699.

Veerdiensten
Informatie voor de veerdiensten kunt u vinden op de website van www.riveer.nl en www.bergschemaasveren.nl.