logo_blauw2

De visie van het Willem

“Leerlingen van het Willem van Oranje worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere leven”.

De periode waarin uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is een cruciale fase in zijn of haar leven. Van brugpieper is de stap naar puber niet zo groot meer. En hoe heftig dat gepuber van uw kind ook kan zijn, het heeft een duidelijk doel: een eigen plek in deze wereld vinden. Uw kind groeit gedurende zijn jaren op het voortgezet onderwijs steeds dichter naar zelfstandigheid toe. Daar willen wij als school ook aan bijdragen. Hoe we dat doen? Met name door iedere leerling écht te zien. Zoals hij of zij is, los van het beeld en de verwachtingen die anderen van hem of haar hebben.

Vanuit deze benadering geven we begeleiding die bij uw kind past. Zo heeft de ene leerling het nodig om aan het denken gezet te worden, terwijl de ander meer gebaat is bij een schop onder z’n kont. Vaak genoeg maakt het verschil als we de tijd nemen om te luisteren naar wat een leerling echt bezighoudt. En wie heeft niet dankzij een opmerking van een docent uiteindelijk het beroep gekozen dat bij hem past? Als school willen wij die rol vervullen. We willen naast de leerling staan en hem of haar meer meegeven dan een mooie cijferlijst of een klinkend diploma. Op het Willem willen we uw kind klaarstomen voor zijn of haar verdere leven.

Locatie Wijk en Aalburg

Op het Willem in Wijk en Aalburg bereiden we leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. We bieden alle vier de leerwegen van het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de theoretische leerweg).

Locatie Waalwijk

Op het Willem in Waalwijk bieden we onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. We willen leerlingen een tijd bieden waarin ze niet alleen goede cijfers halen, maar ook genieten. Van ontdekkingen, vriendschappen en het ontplooien van hun talenten.