logo_oranje3

Documentenbibliotheek

Hieronder vindt u een overzicht van documenten die u kunt doorlezen of, in het geval van de aanmeldformulier, kunt invullen.
U kunt de aanmeldformulieren hier inleveren.
Veel van deze documenten of informatie kunt ook terugvinden in onze schoolgidsen.

Aanmeldingsformulieren

Waalwijk

Aanmeldingsformulier Waalwijk
Brugklas

Aanmeldingsformulier
5 vwo

Aanmeldingsformulier
4 en 5 havo

Aanmeldingsformulier
Tussentijdse instroom
Waalwijk

Wijk en Aalburg

Aanmeldingsformulier
Wijk en Aalburg
Brugklas

Aanmeldingsformulier
Tussentijdse instroom
Wijk en Aalburg

Gedrag en regels

Waalwijk

Pestprotocol

Schoolregels

Gedrags- en integriteitscode leerlingen

Klachtenregeling

Wijk en Aalburg

Overige documenten

Waalwijk

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schoolregels

Reglement ouderbijdrage

Bezwaarformulier ouderbijdrage

Schoolkosten en onderwijstijd

Privacyreglement leerlingen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Ondersteuningsprofiel

Ziekteverzuimbeleid

Bezwaarformulier ouderbijdrage

Veiligheidsbeleid

Wijk en Aalburg

Schoolondersteuningsprofiel
Wijk en Aalburg

Stageboek Techniek

juni 2019
Wijk en Aalburg

Stageboek Z&W

juni 2019
Wijk en Aalburg

Jaarverslag 2018

Bezwaarformulier ouderbijdrage

Schoolkosten en onderwijstijd

Documenten voor beide locaties
Waalwijk │ Wijk en Aalburg