logo_oranje3

Documentenbibliotheek

Hieronder vindt u een overzicht van documenten die u kunt doorlezen of, in het geval van de aanmeldformulier, kunt invullen.
U kunt de aanmeldformulieren hier inleveren.
Veel van deze documenten of informatie kunt ook terugvinden in onze schoolgidsen.

Aanmeldingsformulieren

Waalwijk

Aanmeldingsformulier Waalwijk
Brugklas

Aanmeldingsformulier
5 vwo

Aanmeldingsformulier
4 en 5 havo

Aanmeldingsformulier
Tussentijdse instroom
Waalwijk

Wijk en Aalburg

Aanmeldingsformulier
Wijk en Aalburg
Brugklas

Aanmeldingsformulier
Tussentijdse instroom
Wijk en Aalburg

Gedrag en regels

Waalwijk

Pestprotocol

Schoolregels

Gedrags- en integriteitscode leerlingen

Klachtenregeling

Wijk en Aalburg

Overige documenten

Waalwijk

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schoolregels

Veiligheidsbeleid

Privacyreglement leerlingen

Ondersteuningsprofiel

Ziekteverzuimbeleid

Instructie bestellen boeken Van Dijk

Algemene leermiddelen

Vakantieoverzicht 2020-2021

Informatie Bibliotheek Midden-Brabant

Informatie Vandenberg-ID (schoolfotografie)

Werken met een device

Informatie en bestelflyer The Rent Company

Informatie mediatheek

Wijk en Aalburg

Schoolondersteuningsprofiel
Wijk en Aalburg

Stageboek Techniek

juni 2019
Wijk en Aalburg

Stageboek Z&W

juni 2019
Wijk en Aalburg

Documenten voor beide locaties
Waalwijk │ Wijk en Aalburg

Schoolkosten en onderwijstijd

Bezwaarformulier ouderbijdrage

Reglement ouderbijdrage

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018