logo_oranje3

Help uw kind kiezen

Wie maakt bij u thuis de keuze voor de nieuwe school in het voortgezet onderwijs?

Bent u dat als ouder? Of kiest uw kind zelf de nieuwe school?

 

Steeds vaker bepalen kinderen zelf naar welke school ze gaan.

Daarmee verschuift de taak van ouders naar het begeleiden van deze keuze.

Op deze site helpen we u het keuzeproces te vergemakkelijken.

Zodat uw kind straks helemaal op z’n plek zit.

Waar let u op?

Welke cultuur heeft de school?

We willen op het Willem graag dat elke leerling gezien wordt, dat vinden we minstens zo belangrijker dan de school resultaten. De Middelbareschooltijd gaat namelijk niet alleen om een diploma, maar is veel meer dan dat. Het is een belangrijke fase in het leven, waarin ontplooiing, ontwikkeling en leren naast elkaar staan. Het Willem neemt leerlingen bij de hand, maar laat hen ook op het juiste moment vrij. Mentoren, lentoren en coaches houden allemaal een oogje in het zeil. Want op school goed in je vel zitten, heeft automatisch een positief effect op de leerprestaties en het sociale schoolleven.

Haalt deze school het beste uit mijn kind?

Misschien gebruikt u de lijstjes uit de media ook wel om te bepalen of een school ‘kwalitatief goed onderwijs’ biedt. Logisch, goed onderwijs is belangrijk. Maar op het Willem doen we het niet voor de ranglijsten. We kijken naar de mogelijkheden van iedere leerling, zodat uw kind zich prettig voelt en de uitdaging krijgt, die bij hem of haar past. Ook als dat betekent dat een leerling hoger instroomt dan de basisschool adviseert, omdat daar goede argumenten voor zijn. Dat wij hiermee het risico lopen lager te scoren op de ‘scholenranglijst’, nemen we voor lief. Trouwens, leerlingen die lekker in hun vel zitten, presenteren toch beter.

Hoe future proof is het onderwijs?

Een mens is meer dan zijn diploma. Daarom is op het Willem ruimte voor de ontwikkeling van levensvaardigheden. Het grootste deel van de schooltijd bestaat uit ‘gewone’ lessen. Ongeveer een kwart van onze tijd besteden we aan de ontwikkeling van 21st-century-skills. Leerlingen hebben hierin keuze. Ze leren op onderzoek uit te gaan, te reflecteren en bekwamen zich in optimaal samenwerken. Vaardigheden waar uw kind in de 21e eeuw z’n voordeel mee zal doen.

Hoe veilig en gezond is de school?

Het leven op het voortgezet onderwijs is vrijer dan op de basisschool. Met een euro in je zak kun je zelf een Mars kopen, zonder aan je moeder te hoeven vragen of dat wel mag. Op het Willem staan we voor nuchterheid en duidelijkheid: voor drugs is geen ruimte, op en om de school wordt niet gerookt en met vette, zoete snacks leren we onze leerlingen zo goed mogelijk omgaan. Daarin willen we voorkomen dat we rigide worden: we houden allemaal wel van iets lekkers. Maar er zijn grenzen en een negatieve invloed op klasgenoten kunnen we niet accepteren. Zo werken we aan een veilige, gezonde school waar leerlingen leren hun eigen keuzes te maken.

Hoe ver laat ik mijn kind fietsen?

Afstand. Dat is wel een ‘dingetje’. Hoe ver fiets je voor een school waar je je meer thuis voelt of waar vriendjes en vriendinnetjes ook naartoe gaan? Korte fietstijd betekent meer tijd voor huiswerk, sport of gewoon om bij te komen. Die afweging is voor ieder kind en ieder gezin verschillend.

Vanuit welke levensbeschouwing krijgt mijn kind les?

Met elkaar de samenleving mooier maken, dat is waarin het Willem gelooft. Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke school. Vanuit deze basis, staat omzien naar elkaar hoog op de agenda. Iedereen telt op onze school mee. We staan dus bewust stil bij hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast vertalen we dit ook naar de praktijk door dagelijks klassikaal te starten met een dagopening. Ook geven we godsdienstlessen en vieren we een sfeervol kerstfeest in de kerk. Met speciale sponsoracties en projecten in het buitenland leren leerlingen ook wat er in de wereld speelt en hoe we kunnen helpen. Ook dat heeft voor ons met de christelijke samenleving te maken.

Wel of geen device?

Wie staat er tegenwoordig niet op met z’n telefoon en checkt voor het slapen nog even het nieuws op de tablet? Onze levens worden steeds digitaler en meer online. Het Willem is helemaal ingericht op het werken met een tablet of laptop. Uit onze pilot is gebleken dat leerlingen op die manier uitgedaagd worden om vakken waarin ze uitblinken op een niveau hoger te doen. En het biedt nieuwe mogelijkheden de voortgang te volgen en samen te werken.

Met alles wat nieuw is moet je leren omgaan. Daarom begeleiden we leerlingen om mediawijs te worden.

Uw rol als ouder

Als uw kind op onze school zit, hoort u zelf ook bij het Willem. Uw kind komt het beste tot z’n recht als we goed samenwerken. We vormen een driehoek: als leerling, ouder en school gaan we gelijkwaardig met elkaar om. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het graag tijdig horen als er thuis iets speelt. En we verwachten dat u uw kind de nodige support geeft. Zodat uw kind goed verzorgd en op tijd op school verschijnt. Dat hij of zij ’s ochtends ontbeten heeft. Maar ook: in de gaten houden hoe het gaat, of uw kind eruit komt met het huiswerk en daarbij helpen, zonder het van uw kind over te nemen. Als u wilt kunt u op school ook vrijwilligerstaken uitvoeren, zoals deelnemen aan een ouderklankbordgroep of het begeleiden van een excursie.