willem-stempel-nieuw-wit

Welkom op het Willem van Oranje College !

Kom je ook naar de infodag?

Waalwijk
woensdag 22 januari 2020
13.30 uur en 19.00 uur

Klik HIER voor aanmelden voor de pluslessen op diverse donderdagochtenden in Waalwijk
(aanmelden kan tot vrijdagmiddag 24 januari, 12.00 uur).

’s Middags: open lessen van 13.30-16.00 uur
’s Middags krijgen de leerlingen uit groep 8 onder begeleiding van leerlingen uit klas 4 en 5 een rondgang door de school. Groepsgewijs maken ze allerlei les-activiteiten mee, zoals een lesje Frans of aardrijkskunde en maken ze kennis met onder meer het B-lab,  sport en muziek. Het programma is speciaal op de leerlingen gericht, maar ook ouders zijn van harte welkom.

’s Avonds: open school van 19.00-21.30 uur
Vanaf zeven uur kunnen ouders en gezinsleden de school bezoeken. Docenten en leerlingen van het Willem zijn aanwezig om uitleg te geven over hun lessen en de gehanteerde lesmethode. Verder zijn er informatiebijeenkomsten met uitleg over de organisatie, de structuur en alles wat u of jij verder wilt weten.
Het avondprogramma heeft een meer informatief karakter en is vooral gericht op de ouders. Maar uiteraard zijn juist ook de kinderen ’s avonds welkom.

Parkeren
Om parkeerproblemen te vermijden verzoeken wij u vriendelijk om op deze avond uw auto niet op de parkeerplaats voor de school te plaatsen, maar op de parkeerplaats van meubelcentrum Piet Klerkx.
Wij hebben ervoor gezorgd dat er vanaf deze plaats continu bussen rijden naar en van onze school. Deze ‘busdienst’ zal de gehele avond functioneren.Doordat de sportvelden en de sporthal al veel bezoekers trekken is onze parkeerruimte snel vol.
Dit kan leiden tot verkeersproblemen, vertraging en irritatie. Deze oplossing functioneert al enige jaren tot aller tevredenheid.

Wijk en Aalburg
zaterdag 11 januari 2020
10.30 – 13.30 uur

Samen met je ouders ben je van harte welkom op onze school. De deuren van al onze lokalen staan open zodat je goed kunt zien wat we allemaal te bieden hebben. Met doorlopende workshops, demonstraties en vooral veel zelf ontdekken. We vertellen je er graag meer over.

Programma:

10.30 uur – Start Open school
11.00 uur – Voorlichtingsronde
12.30 uur – Voorlichtingsronde
13.30 uur – Afsluiting Open school

Ook zijn in alle lokalen onze leerlingen en onze medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Graag tot 11 januari 2020!

Proef de sfeer!
Locatie Waalwijk

Bekijk onze video!

Proef de sfeer!
Locatie Wijk en Aalburg

Bekijk onze video!

kieswijzer

WAT WIL JIJ?

Ticket4talent, ENGELS, zorg, ECONASIUM, TECHnologie, IBC, Techniek…

Meer belangrijke data

Waalwijk

Pluslessen

Donderdag 30 januari, 6, 13 en 20 februari van 8.30 – 10.30 uur

Klik HIER voor aanmelden voor de pluslessen op diverse donderdagochtenden in Waalwijk

Aanmelden nieuwe leerlingen

Maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020 

Bericht over definitieve plaatsing

Woensdag 6 mei 2020

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

Dinsdag 16 juni 2020
14.00 uur

Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen

Dinsdag 16 juni 2020
19.30 uur 

Wijk en Aalburg

Aanmelden nieuwe leerlingen

Maandag 2 maart en dinsdag 3 maart 2020

Maandag 2 maart: de scholen uit Wijk en Aalburg en Veen 
van 18.30 – 20.30 uur

Dinsdag 3 maart: de scholen uit overige plaatsen
van 18.30 – 20.30 uur 

Bericht over definitieve plaatsing

Woensdag 6 mei 2020

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

Dinsdag 16 juni 2020
14.00 uur 

Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen

Dinsdag 16 juni 2020
19.30 uur