logo_blauw2

Klankbordgroepen

Graag horen wij van ouders wat zij vinden van onze school en de gang van zaken op onze school. Dit kan individueel maar ouders kunnen ook hun input leveren door deel te nemen aan onze klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een groep van 10 ouders. In deze klankbordgroep ontmoeten ouders elkaar om te luisteren en te spreken met de schoolleiding en ideeën uit te wisselen. De afgelopen jaren hebben we steeds dankbaar gebruik gemaakt van deze feedback.