logo_blauw2

Kom jij ook naar de infodag?

Wijk en Aalburg
zaterdag 12 januari 2019
10.30 – 13.30 uur

Samen met je ouders ben je van harte welkom op onze school. De deuren van al onze lokalen staan open zodat je goed kunt zien wat we allemaal te bieden hebben. Met doorlopende workshops, demonstraties en vooral veel zelf ontdekken. We vertellen je er graag meer over.

Programma:

10.30 uur – Start Open school
11.00 uur – Voorlichtingsronde
12.30 uur – Voorlichtingsronde
13.30 uur – Afsluiting Open school

Ook zijn in alle lokalen onze leerlingen en onze medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Graag tot 12 januari 2019!

Waalwijk
woensdag 23 januari 2019
13.30/14.00* en 19.00

voor mavo/havo/atheneum/gymnasium

’s Middags: open lessen van 13.30-16.00 uur
(Leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang-Capelle worden van 14.00-16.30 uur verwacht)

’s Middags worden de aanwezige leerlingen uit groep 8 ingedeeld in groepen. Onder begeleiding van leerlingen uit klas 4 en 5 krijgen ze een rondgang door de school en maken ze allerlei lesactiviteiten mee. Ze krijgen bijvoorbeeld een les Frans, aardrijkskunde of wiskunde zoals die in de brugklas wordt gegeven. Verder maken ze kennis met het B-lab, gaan ze sporten en ervaren ze wat muziek en beeldende vorming in de brugklas inhouden.

’s Avonds: open school van 19.00-21.30 uur
Vanaf zeven uur kunnen ouders en gezinsleden de school bezoeken. Docenten en leerlingen van het Willem geven aan wat er op het Willem te doen is en ze willen dat ook laten zien en laten horen. Docenten zijn aanwezig om uitleg te geven over hun lessen en de gehanteerde lesmethode. Verder zijn er informatiebijeenkomsten met uitleg over de organisatie, de structuur en alles wat u of jij verder wilt weten.

We kunnen ons goed voorstellen dat ouders samen met hun kind de school willen zien. Ouders zijn daarom ook ’s middags van harte welkom. Het programma bevat dan korte lessen en activiteiten en is vooral gericht op de leerlingen.
Het avondprogramma heeft een meer informatief karakter en is vooral gericht op de ouders. Maar uiteraard zijn ook de kinderen ’s avonds welkom.

Andere belangrijke data

Wijk en Aalburg

Woensdag 9 januari 2019
Activiteitenmiddag
13.30 – 16.00 uur
Deze middag maak je kennis met onze school. In kleine groepjes volg je mini-lessen van verschillende vakken. Misschien ga je wel naar ons restaurant om een hapje klaar te maken, of leer je in 20 minuten hoe een kubus in elkaar zit. Leerlingen die nu al op het Willem zitten zijn je gids en maken je wegwijs in de school. Er is ook een aparte groep voor havo/atheneum, hiervoor kun je je bij binnenkomst aanmelden.

Zaterdag 12 januari 2019
Open dag van  10.30 – 13.30 uur.

11 en 12 maart 2019
Aanmelden nieuwe leerlingen.
De scholen uit Wijk en Aalburg en Veen: van 18.30 – 20.30 uur.
De scholen uit overige plaatsen: van 18.30 – 20.30 uur.

maart 2019 (data volgen nog)
Intake voor het Vakcollege Techniek

7 mei 2019
Bericht over definitieve plaatsing

18 juni 2019
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
13.45 uur

Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
19.30 uur

Waalwijk

Woensdag 23 januari 2019
Infodag

13.30 uur voor leerlingen van groep 8

19.00 uur voor ouders/verzorgers:
Neem je ouders mee. Basisschoolleerlingen kunnen samen met hun ouders en andere belangstellenden langskomen om het schoolgebouw, de vakken en leerlingen te ontmoeten. Tijdens de informatierondes wordt verdiepende informatie gegeven over de afdelingen, begeleiding en alle zaken die met school te maken hebben.

11 en 12 maart 2019
Aanmelden nieuwe leerlingen.

7 mei 2019
Bericht over definitieve plaatsing.

18 juni 2019
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
13.45 uur
Leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang-Capelle worden om 14.00 uur verwacht.

18 juni 2019
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
19.30 uur