Het Cambridge-traject leidt op voor het Cambridge Examen. Je leert Engels op hoog niveau, dat aansluit bij (Engelstalige) universitaire studies. De lessen worden in het Engels gegeven door een native speaker. In het 3e leerjaar en het 5e leerjaar doe je examen voor respectievelijk het CAE (Advanced) en het CPE (Proficiency). Het niveau Engels is vergelijkbaar met tweetalig onderwijs (TTO), met als verschil dat je bij Cambridge Engels je andere vakken gewoon in het Nederlands volgt.

Ook voor het schooljaar 2018-2019 ontvingen wij het Cambridge certificaat.

Recent Posts