De havo-opleiding is een 5-jarig traject. In de eerste klas nog een gemengde brugklas waarbij een deel van de leerlingen doorstroomt naar het vwo. De havo bereidt voor op het hbo. Op het Willem krijgen de leerlingen in de bovenbouw te maken met het 20-80learning-principe. De basis voor het diploma wordt in 80% van de tijd gelegd. Hierdoor ontstaat 20% ruimte voor keuzes die benut kunnen worden voor ondernemend onderwijs als het IBC of tijd voor het versterken van een enkel vak en het verder ontwikkelen van vaardigheden.

Recent Posts