logo_fuschia2

Veelgestelde vragen

Mijn kind heeft een ondersteuningsvraag, met wie kan ik hierover contact opnemen?

Als uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan is het belangrijk dat u deze goed doorspreekt met onze school. We kunnen dan afstemmen wat de ondersteuningsvraag is en of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met school. Afhankelijk van het type vraag wordt u doorverbonden met de teamleider van de eerste klassen of de zorgcoördinator. Meestal wordt er een afspraak gemaakt om alles goed door te spreken.

Waalwijk Wijk en Aalburg
Coördinator aanmelding Jaco Vleugel Jan Willem Westland
Zorgcoördinator Guido de Bekker Nelleke Verbeek
Telefoon 0416 – 333069 0416 – 691722
Mag ik ook op een ander moment dan op het schema wordt aangegeven komen?

We hebben voor het aanmeldschema gekozen, zodat er niet te lange wachttijden ontstaan. Als het tijdstip niet goed uitkomt, dan is een van de andere tijdstippen ook mogelijk.
Wel hebben we met de scholen in de regio afgesproken dat de aanmelding op 2 en 3 maart plaatsvindt. De basisscholen krijgen z.s.m. te horen op welke school de leerling zich heeft aangemeld.

Mag ik nog een keer komen kijken?

Het kan zijn dat u na de infodag toch nog persoonlijke vragen heeft, of dat u samen met uw kind nog een keer wilt komen kijken. Dat begrijpen we en u kunt dan het beste een afspraak maken met de coördinator van de aanmelding.

Mag ik mijn kind op twee scholen aanmelden?

In de regio Waalwijk hebben we afgesproken dat ouders hun kind op 1 school aanmelden. Als ouders dit, om welke reden dan ook, anders willen, dan moet de basisschool meerdere adviesformulieren meegeven. Op elk adviesformulier wordt aangegeven op hoeveel scholen uw kind wordt aangemeld.

Is het de bedoeling dat mijn kind meegaat naar de aanmelding?

Ouders melden hun kind aan op school, maar het is de gewoonte dat uw kind zelf meekomt. Het is tenslotte de school waar hij/zij naar toe gaat. Ook wij vinden dat prettig, zodat we samen met u en uw kind een gesprekje kunnen hebben. De administratieve aanmelding vindt tijdens dit gesprek plaats en we maken kort kennis met uw kind. Zo spreken we bijvoorbeeld over hobby’s, wensen, verwachtingen en informeren we naar de reden voor de keuze voor onze school. Het is leuk om een foto van de aanmelding te maken. Over een paar jaar is deze foto een bijzondere herinnering. Als een broer of zus ook mee wil komen, dan kan dat.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem hieronder contact met ons op!

Stel hier uw vraag

Locatie
WaalwijkWijk en Aalburg

U kunt ons telefonisch bereiken via:

Voor Waalwijk
0416 – 333069

Voor Wijk en Aalburg
0416 – 691722

Of stuur ons een e-mailbericht:

Voor Waalwijk en Wijk en Aalburg:
info@wvoranje.nl