logo_blauw2

Werkwijze aanmelding

Wijk & Aalburg

Plaatsingscriteria

Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies.

Procedure aanmelding en toelating Wijk en Aalburg

De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelden is mogelijk volgens onderstaand schema.

De scholen uit Wijk en Aalburg en Veen op maandag 8 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur
De scholen uit overige plaatsen op dinsdag 9 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur

Na deze datum kunt u contact opnemen met de school voor een persoonlijke afspraak.

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

 1. Aanmeldformulier
  Het ingevulde aanmeldformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool, maar het kan hier ook gedownload worden.
 2. Adviesverklaring
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool bij het adviesgesprek.
 3. Bewijs persoonsgegevens door aanlevering van een van de volgende documenten:
  a. een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
  b. kopie van een reisdocument of identiteitskaart, waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het burgerservicenummer (BSN) is vermeld
  c. een kopie van het BSN-formulier (met sofinummer) dat de leerling van de Belastingdienst heeft ontvangen.
  Na registratie worden deze formulieren vernietigd, deze worden dus niet bewaard in het leerlingdossier. 
 4. Ondersteuningsrapport (indien van toepassing)
  Bij ondersteuningsbehoefte dient een rapport te worden toegevoegd.’

De basisschool ontvangt zo snel mogelijk een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna is er indien nodig contact tussen de docent van groep 8 en de intakers van Willem over de aangemelde leerlingen. De toelatingscommissie van het Willem van Oranje College stuurt uiterlijk 22 april 2021 een brief met de uitslag over toelating en plaatsing naar ouders en basisscholen. De warme overdracht vindt plaats vóór de zomervakantie.

Warme overdracht

Na de aanmelding wordt door teamleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Nadere kennismaking

Dinsdag 22 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Aanvang: 14.00 uur.

De voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklasleerlingen is op dezelfde datum: dinsdag 22 juni 2021. Aanvang: 19.30 uur.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.

 

*Bovenstaande data zijn onder voorbehoud van de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Waalwijk

Aanmelding Waalwijk

Als je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje college biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium. Niet de beroepsgerichte vakken maar de theoretische vakken staan dus voorop.

Plaatsingscriteria

Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

Procedure aanmelding en toelating

De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.

Kaatsheuvel/ Loon op Zand ma 8 maart 2021 18.30 – 19.30 uur
Sprang-Capelle ma 8 maart 2021 19.30 – 20.30 uur
Waalwijk, Waspik di 9 maart 2021 18.30 – 19.30 uur
Wijk en Aalburg en Overige di 9 maart 2021 19.30 – 20.30 uur

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

 1. Aanmeldformulier
  Het ingevulde aanmeldformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool, maar het kan hier ook gedownload worden.
 2. Adviesverklaring
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool bij het adviesgesprek.
 3. Bewijs persoonsgegevens door aanlevering van een van de volgende documenten:
  a. een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
  b. kopie van een reisdocument of identiteitskaart, waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het burgerservicenummer (BSN) is vermeld
  c. een kopie van het BSN-formulier (met sofinummer) dat de leerling van de Belastingdienst heeft ontvangen.
  Na registratie worden deze formulieren vernietigd, deze worden dus niet bewaard in het leerlingdossier. 
 4. Ondersteuningsrapport (indien van toepassing)
  Bij ondersteuningsbehoefte dient een rapport te worden toegevoegd.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze zal op 22 april 2021 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Kennismakingsdag
Op dinsdag 22 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.
Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.